Stěhovací firmy řeší i stěhování nebezpečných látek a předmětů

Stěhovací firmy stěhování bytů Praha odnesto.cz většinou řeší standardní situace v bytech či rodinných domech a zabývají se tím, jak přemístit nábytek, jak jej případně rozebrat na jednotlivé desky, anebo jak si poradit se starožitnou velkou skříní, která sotva projde schodištěm, anebo se musí spouštět na kladkách oknem. Toto vše jsou situace běžné, i když se vám to třeba nezdá, stejně jako je balení a přestěhování velkého televizoru, chladniček s mrazákem, pultových mrazáků, velmi těžkých a dlouhých koberců.

svinutý koberec

Nadstandardními situacemi jsou případy, kdy do hry vstupují nebezpečné předměty. Ty musíte bezpodmínečně hlásit stěhovací firmě předem, aby bylo možné zvolit vhodný pracovní postup. Které to jsou?

Substráty a hnojiva – některé substráty např. s kyselou půdou mohou být agresivní vůči běžným předmětům vybavení bytů a poměrně nebezpečné bývají i různé postřiky (herbicidy a pesticidy) a umělá či organická hnojiva. Obsahují dusíkaté látky, např. amoniak a měla by být přepravována v zajištěných silnostěnných pytlích a pak ještě nejlépe v plastových přepravkách. Hnojiva a postřiky nepatří do kartonových krabic.

tři kanystry

Barvy, laky, lazury a ředidla – syntetické i vodou ředitelné nátěrové hmoty, rozpouštědla a ředidla hlaste včas, ta se rovněž musí zajistit ve speciálních nádobách a přepravovat odděleně od ostatních předmětů.

Hořlaviny – benzín, nafta, petrolej, líh – někdy je třeba převážet např. benzín v kanystrech, stěhovací firma to musí rovněž vědět, zde je důležité, aby nebyly nádoby vystaveny vyšším teplotám, nebyly na přímém slunci a musí být přepravovány jako hořlavina I. třídy.

Střelivo, výbušniny a střelné zbraně – i takové případy se stávají, že stěhování poptává sběratel zbraní a munice. To samé se týká armádních či policejních složek a většinou se toto řeší pod dohledem pyrotechnika.

Další nebezpečné předměty – patří sem naplněné tlakové lahve, akumulátorové články, zejména automobilové baterie, a chemické látky, jako jsou kyseliny a louhy (žíraviny), nemrznoucí jedovaté směsi (Fridex) a další jedy, např. na hubení hmyzu či hlodavců.