Ach, ta minimální mzda

Každý rok se o ní vedou sáhodlouhé debaty, které stejně většinou končí nespokojeností na obou stranách. Politické strany ji používají jako návnadu na své voliče společně s navyšováním důchodů. Víte, o kom je řeč? Ano, jedná se o minimální mzdu! Dalším problémem je, že se v této problematice ve finále nevyznají ani zaměstnanci, kterých se věc týká nejvíce. Pojďme si tedy společně ujasnit pár základních bodů, pravidel a popřípadě si sdělit také možná něco, co jste doposud ani netušili.

přepočítávání peněz

Nejdříve se podívejme na základní definici, která zní, že se jedná o částku za mzdu, která je státem garantována. Zaměstnanec tedy za svou práci nemůže obdržet nižší mzdu, než je v tomto aktuálním roce 15 200 korun českých minimální mzda 2021, což je v přepočtu 90,50 korun českých na hodinu. Poslední nárůst minimální mzdy se odehrál v minulém roce a došlo k navýšení o 600 korun, tedy minimální mzda činila 14 600 korun.

peníze v ruce

Velice důležité v této problematice je zmínit, že nárok na tuto částku zaručenou státem vzniká v případě, že pracujete v základním pracovněprávním vztahu. Pamatovat bychom si také měli, že do této mzdy se nezapočítávají přesčasy, svátky a nejrůznější příplatky (například za práci ve sníženém pracovním prostředí, práci přes noc anebo za práci konanou o víkendu).

Základem pro stanovení minimální mzdy jsou samozřejmě finanční náklady, které musíme vynaložit na zajištění uspokojivého života. Každým rokem se tak vedou polemiky, zda je tato částka opravdu odpovídající, vezmeme-li v potaz stále rostoucí ceny potravin, které se zvyšují neustále, a ne pouze jednou za rok, rostoucí ceny nemovitostí a nájmů a v dnešní době, kdy přichází velká spousta zaměstnanců o svou práci a musí zajistit svým dětem přístup k distanční výuce, se tato problematika ještě více vyhrocuje.

Dalším pojmem, který je velice podobný, ovšem označuje trochu něco jiného a je tak tedy často s minimální mzdou zaměňován, je mzda zaručená. Tento pojem označuje částku, která ze zákona náleží zaměstnanci, který pobírá plat. Jedná se tedy o nejnižší možnou částku za práci určité složitosti, náročnosti anebo třeba odpovědnosti. Na základě těchto faktorů je stanoveno celkem 8 skupin, kde je přesně stanovena výše zaručené mzdy.